PL  /  EN  /  DE

---------

Polityka jakości

Nasza polityka jakości jest ściśle związana z kapitałem ludzkim który jest jej podstawą. To właśnie zasoby ludzkie pełnią nadrzędną rolę przy obsłudze maszyn, kontroli jakości, wzbogacaniu i uzupełnianiu procesu produkcyjnego, generowaniu pomysłów, czy wreszcie w kontaktach między firmą a klientem. Pielęgnowanie takich cech jak kompetencja, pomysłowość, pracowitość, uczciwość czy profesjonalne i życzliwe podejście do klienta stało się naszą wizytówką.
Odzwierciedleniem naszej polityki jakości jest poniższy dokument będący zarazem deklaracją do stałego doskonalenia we wszystkich dziedzinach działalności mających wpływ na jakość wykonywanych przez nas wyrobów.
Stykowo optyczna maszyna pomiarowa
Tadex s.c. logo
Polityka Jakości

Nie jest możliwe uzyskanie najwyższej jakości przy zachowaniu niskiej ceny. Dlatego też polityka jakości TADEX s.c. polega na spełnieniu wymagań jakości naszych klientów przy zachowaniu optymalnej ceny, co gwarantuje stabilność oraz ugruntowaną pozycję na rynku.

Politykę jakości realizujemy przez:

  • identyfikację potrzeb klientów w celu dostarczenia wyrobów w pełni spełniających ich wymagania,
  • unowocześnianie technologii w celu dostosowania się do potrzeb rozwijającej się techniki,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • aktywne uczestnictwo kierownictwa oraz pracowników w osiąganiu celów jakościowych,
  • monitorowanie i doskonalenie procesów które gwarantują jakość wyrobów i oferowanych usług poprzez zapewnienie jakości poszczególnych elementów procesów.

Polityka jakości TADEX s.c. stanowi deklarację do zwiększenia starań we wszystkich dziedzinach działalności w celu doskonalenia jakości wyrobów.

Każdy pracownik TADEX s.c. zna i respektuje założenia naszej polityki oraz dąży do rozwoju systemu zarządzania jakością.

Deklaruję osobiste zaangażowanie w pracach nad utrzymanie i ciągłym doskonaleniem skuteczności SZJ, przydzielenie niezbędnych środków do realizacji przyjętej Polityki Jakości, oraz spełnienie wymagań prawnych i innych.

Częstochowa 28.08.2012

Robert Piłat

Damian Piłat

Kamil Piłat

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Sikora - Specjalista ds. Handlowych
Piotr Sikora
Specjalista ds. Handlowych

psikora@tadex.com.pl

+48790880255

Marcin Cygan - Specjalista ds. Handlowych
Marcin Cygan
Specjalista ds. Handlowych

mcygan@tadex.com.pl

+48533317887

Katarzyna Kałuża - Specjalista ds. Handlowych
Katarzyna Kałuża
Specjalista ds. Handlowych

kkaluza@tadex.com.pl

+48533317864