PL  /  EN  /  DE

---------

Quality assurance

Our policy of quality assurance is strictly based on human resources. We are convinced, that dedicated and enthusiastic employees full of creative ideas can generate a number of invaluable suggestions which greatly benefit the company.
We do not hesitate to encourage them to use their own initiative and pay particular attention to such features as: conscientiousness, diligence, responsibility, trustworthiness, friendly and professional attitude towards customer.
Stykowo optyczna maszyna pomiarowa
Tadex s.c. logo
Polityka Jakości

Nie jest możliwe uzyskanie najwyższej jakości przy zachowaniu niskiej ceny. Dlatego też polityka jakości TADEX s.c. polega na spełnieniu wymagań jakości naszych klientów przy zachowaniu optymalnej ceny, co gwarantuje stabilność oraz ugruntowaną pozycję na rynku.

Politykę jakości realizujemy przez:

  • identyfikację potrzeb klientów w celu dostarczenia wyrobów w pełni spełniających ich wymagania,
  • unowocześnianie technologii w celu dostosowania się do potrzeb rozwijającej się techniki,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • aktywne uczestnictwo kierownictwa oraz pracowników w osiąganiu celów jakościowych,
  • monitorowanie i doskonalenie procesów które gwarantują jakość wyrobów i oferowanych usług poprzez zapewnienie jakości poszczególnych elementów procesów.

Polityka jakości TADEX s.c. stanowi deklarację do zwiększenia starań we wszystkich dziedzinach działalności w celu doskonalenia jakości wyrobów.

Każdy pracownik TADEX s.c. zna i respektuje założenia naszej polityki oraz dąży do rozwoju systemu zarządzania jakością.

Deklaruję osobiste zaangażowanie w pracach nad utrzymanie i ciągłym doskonaleniem skuteczności SZJ, przydzielenie niezbędnych środków do realizacji przyjętej Polityki Jakości, oraz spełnienie wymagań prawnych i innych.

Częstochowa 28.08.2012

Robert Piłat

Damian Piłat

Kamil Piłat

Piotr Sikora - Commercial Specialist
Piotr Sikora
Commercial Specialist

psikora@tadex.com.pl

+48790880255

Marcin Cygan - Commercial Specialist
Marcin Cygan
Commercial Specialist

mcygan@tadex.com.pl

+48533317887

Katarzyna Kałuża - Commercial Specialist
Katarzyna Kałuża
Commercial Specialist

kkaluza@tadex.com.pl

+48533317864