Fundusze Europejskie
Unia Europejska

Dotacje  

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej możemy rozwijać się jeszcze prężniej.

Informacje o wyniku postępowań ofertowych

1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dn. 30.03.2017r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dn. 30.03.2017r. na wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 21m2 wraz z montażem, przeprowadzonego w związku z realizacją projektu pt.„ Rozwój eksportu usługi TADEX S.C. dzięki jej promocji podczas targów Hannover Messe” w ramach Osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Nazwa Zamawiającego: TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat
NIP: 573 284 19 48, REGON: 242913954

Wynik postępowania:

Niniejszym informujemy, iż w wyniku ww. postępowania, wybrano ofertę firmy Wektor s.c. Targi, Wystawy.


2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dn. 14.04.2017r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dn. 14.04.2017r. na materiały promocyjne, stronę www, tłumaczenie strony www, projekt graficzny materiałów, przeprowadzonego w związku z realizacją projektu pt.„ Rozwój eksportu usługi TADEX S.C. dzięki jej promocji podczas targów Hannover Messe” w ramach Osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Nazwa Zamawiającego: TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat
NIP: 573 284 19 48, REGON: 242913954

Wyniki postępowania:

Niniejszym informujemy, iż w wyniku ww. postępowania, w odniesieniu do:

  • Części I Przygotowanie strony internetowej, wybrano ofertę firmy: Studio Emka Agencja Reklamy
  • Części II Tłumaczenie strony internetowej na język niemiecki, wybrano ofertę firmy: Studium Języków Obcych LINGUA Jolanta Hodura
  • Części III Materiały informacyjno-promocyjne, wybrano ofertę firmy: Studio Emka Agencja Reklamy
  • Części IV Projekt graficzny materiałów reklamowych, wybrano ofertę firmy: Studio Emka Agencja Reklamy

Dziękujemy za złożenie oferty.

Inteligentny Rozwój Logo
Tadex logo
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat Kamil Piłat realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Rozwój eksportu usługi TADEX S.C. dzięki jej promocji podczas targów Hannover Messe

Wartość projektu: 150 331.00 zł                    Wartość dofinansowania: 97 620.00 zł

Dane kontaktowe:
Kamil Piłat - Dyrektor handlowy
+48 34 369 81 91 wew. 23
kpilat@tadex.com.pl

CELE PROJEKTU

Dysponując wysokiej jakości usługą, innowacyjnymi rozwiązaniami, doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą, a także dobrą reputacją, założeniem strategicznym, a zarazem celem projektu jest rozwój naszego przedsiębiorstwa poprzez ekspansję na rynki międzynarodowe. Środkiem umożliwiającym realizacje tego celu będzie udział naszej firmy w imprezie targowej Hannover Messe, w charakterze wystawcy oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych, umożliwiających skuteczną prezentację oferowanej przez nas usługi.

PLANOWANE EFEKTY

Udział w imprezie targowej w ramach planowanego przedsięwzięcia stanowi doskonałą formę promocji firmy oraz jej usługi na szeroką skalę, umożliwiając jednocześnie nawiązanie zagranicznych kontaktów handlowych. Co istotne, nowe kontakty w perspektywie czasu, prowadzą z reguły do pojawienia się kolejnych realnych szans nawiązania współpracy. W konsekwencji nastąpi wzrost przychodów firmy pochodzących od zagranicznych podmiotów, co doprowadzi do wzrostu dochodowości spółki oraz jej dynamicznego rozwoju na rynku globalnym. Także zewnętrznie, projekt wpłynie na wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki, dzięki promocji naszego kraju, jako atrakcyjnego partnera biznesowego oraz na zwiększenie wielkości polskiego eksportu.

Innowacyjna Gospodarka Logo
Śląskie. Pozytywna Energia - logo
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - logo
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby
"

TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat
Wzrost konkurencyjności firmy TADEX S.C. poprzez zakup urządzeń i wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów

Wartość projektu: 1 049 928.00 zł                    Wartość dofinansowania: 359 621.68 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl

Innowacyjna Gospodarka Logo
Tadex logo
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

TADEX S.C. realizuje projekt pt. Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat
Okres realizacji projektu: 03.06.2013 r. – 30.04.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Dane kontaktowe:
Kamil Piłat - Dyrektor handlowy
+48 34 369 81 91 wew. 23
kpilat@tadex.com.pl

Innowacyjna Gospodarka Logo
Tadex logo
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

""BUSINESS TO BUSINESS""

TADEX S.C. realizuje projekt pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.
Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 30.09.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Dane kontaktowe:
Kamil Piłat - Dyrektor handlowy
+48 34 369 81 91 wew. 23
kpilat@tadex.com.pl

Innowacyjna Gospodarka Logo
Śląskie. Pozytywna Energia - logo
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - logo
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby
"

TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat
Wdrożenie innowacji procesowej poprzez utworzenie laboratorium pomiarowego w firmie TADEX z Częstochowy.

Wartość projektu: 196 032.70 zł                    Wartość dofinansowania: 89 562.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl

Innowacyjna Gospodarka Logo
Śląskie. Pozytywna Energia - logo
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - logo
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logo

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby
"

TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat
Inwestycja w obrabiarkę cyfrową CNC krokiem milowym TADEX do rozwoju i ekspansji rynkowej.

Wartość projektu: 339 434.13 zł                    Wartość dofinansowania: 166 934.82 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl

Unia Europejska - Flaga
Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności - Logo
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Logo
Górnośląska Agencja Rozwoju - Logo
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Logo

Skontaktuj się z nami:

Tadex s.c.

Siedziba firmy

ul. Sokola 14b
42-280 Częstochowa
Polska

tel: +48 34 369 81 91
fax: +48 34 360 83 51
e-mail: kontakt@tadex.com.pl

NIP: 573-284-19-48
REGON: 242913954

Jak dojechać?

Mapa dojazdu