Tadex s.c.

Dział handlowy

Aleja Pokoju 43A

42-207Częstochowa


kontakt@tadex.com.pl


Telefon: +48 34 369 81 91

Obróbka metali CNC

Firma oparta na kilkudziesięcioletniej tradycji

Tadex - adres

Aleja Pokoju 43A
42-207 Częstochowa
Polska

Tadex - numer telefonu

+48 34 369 81 91
+48 34 360 83 51

Tadex - email

kontakt@tadex.com.pl

Obróbka CNC z dbałością o każdy szczegół
Toczenie CNC na indywidualne potrzeby Klienta
Frezowanie CNC na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego

Jakość to nasz priorytet

Fundusze Unijne

TADEX S.C. ROBERT PIŁAT, DAMIAN PIŁAT, KAMIL PIŁAT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wzrost wskaźnika OEE (Całkowita Efektywność Wyposażenia) poprzez implementację innowacyjnego rozwiązania TIK skutkujący podniesieniem konkurencyjności spółki


Wartość projektu: 969 007.55 zł                    Wartość dofinansowania: 358 433.25 zł


CELE PROJEKTU
Czynności inwestycyjne podejmowane w ramach niniejszego projektu związane są ze wzrostem profesjonalizacji oferty oraz wzrostem konkurencyjności w firmie TADEX. Zastosowanie rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych wspartych odpowiednim zapleczem technicznym prowadzić bowiem będzie do wdrożenia innowacyjnego oprogramowania, które w połączeniu ze wszystkimi maszynami produkcyjnymi pozwoli na gromadzenie danych dotyczących całego procesu produkcyjnego, zasadniczej zmiany dotychczasowych procesów biznesowych tj. tworzenie planu produkcyjnego, działania produkcyjne, kontrola jakości, reklamacja od odbiorcy, a także utrzymanie ruchu oraz kontrola serwisowa maszyn. Innowacyjne rozwiązanie TIK, bezpośrednio podłączone do wszystkich maszyn i urządzeń produkcyjnych w spółce, umożliwi akumulację informacji dotyczących ich efektywności.


PLANOWANE EFEKTY
W ramach projektu wprowadzona zostanie innowacja procesowa, organizacyjna i marketingowa. W efekcie, spółka będzie mogła podnieść wskaźnik OEE (Overal Equipment Effectiveness), a co za tym idzie w pełni wykorzystać wydajność posiadanych zasobów, zwiększyć moce produkcyjne oraz podnieść jakość produkowanych wyrobów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych cen. Wdrażane oprogramowanie pozwoli na bieżąco eliminować problemy technologiczne, techniczne czy utrzymania ruchu produkcyjnego, a także problemy jakościowe i ilościowe. Implementacja projektu przyczyni się również do rozwinięcia działalności eksportowej, pozyskania nowych rynków zbytu oraz wzrostu zatrudnienia.

WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO


Niniejszym informujemy, iż w wyniku postępowania ofertowego z dnia 01.08.2017  na zakup systemu informatycznego wraz ze sprzętem wybrano ofertę Computer Center Marek Domagała dla I oraz II części zamówienia.

"Rozwój eksportu usługi TADEX S.C."


TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat Kamil Piłat realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Rozwój eksportu usługi TADEX S.C. dzięki jej promocji podczas targów Hannover Messe


Wartość projektu: 150 331.00 zł                    Wartość dofinansowania: 97 620.00 zł

Dane kontaktowe:
Kamil Piłat - Dyrektor handlowy
+48 34 369 81 91 wew. 23
kpilat@tadex.com.pl

CELE PROJEKTU

Dysponując wysokiej jakości usługą, innowacyjnymi rozwiązaniami, doświadczeniem, wykwalifikowaną kadrą, a także dobrą reputacją, założeniem strategicznym, a zarazem celem projektu jest rozwój naszego przedsiębiorstwa poprzez ekspansję na rynki międzynarodowe. Środkiem umożliwiającym realizacje tego celu będzie udział naszej firmy w imprezie targowej Hannover Messe, w charakterze wystawcy oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych, umożliwiających skuteczną prezentację oferowanej przez nas usługi.

PLANOWANE EFEKTY

Udział w imprezie targowej w ramach planowanego przedsięwzięcia stanowi doskonałą formę promocji firmy oraz jej usługi na szeroką skalę, umożliwiając jednocześnie nawiązanie zagranicznych kontaktów handlowych. Co istotne, nowe kontakty w perspektywie czasu, prowadzą z reguły do pojawienia się kolejnych realnych szans nawiązania współpracy. W konsekwencji nastąpi wzrost przychodów firmy pochodzących od zagranicznych podmiotów, co doprowadzi do wzrostu dochodowości spółki oraz jej dynamicznego rozwoju na rynku globalnym. Także zewnętrznie, projekt wpłynie na wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki, dzięki promocji naszego kraju, jako atrakcyjnego partnera biznesowego oraz na zwiększenie wielkości polskiego eksportu.

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby"


TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat


Wzrost konkurencyjności firmy TADEX S.C. poprzez zakup urządzeń i wprowadzenie nowych i ulepszonych produktów


Wartość projektu: 1 049 928.00 zł                    Wartość dofinansowania: 359 621.68 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl

Dzięki inwestycji będziemy mieli możliwość wykonać nowe elementy m.in.:

  • Tuleje o średnicy 60 mm i długości 10 mm wykonywanych z aluminium strona lewa,
  • Tuleje o średnicy 60 mm i długości 10 mm wykonywanych z aluminium strona prawa,
  • Tuleje o średnicy 22 mm i długości 10,8 mm ze stali automatowej,
  • Tuleje o średnicy 55 mm i długości 30 mm ze stali automatowej,
  • Tuleje o średnicy 43 mm i długości 28 mm ze stali automatowej,
  • Tuleje o średnicy 44,5 mm i długości 99 mm ze stali automatowej.

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"


TADEX S.C. realizuje projekt pt. Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat


Okres realizacji projektu: 03.06.2013 r. – 30.04.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Dane kontaktowe:
Kamil Piłat - Dyrektor handlowy
+48 34 369 81 91 wew. 23
kpilat@tadex.com.pl

"BUSINESS TO BUSINESS"


TADEX S.C. realizuje projekt pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.


Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 30.09.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Dane kontaktowe:
Kamil Piłat - Dyrektor handlowy
+48 34 369 81 91 wew. 23
kpilat@tadex.com.pl


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby"


TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat
Wdrożenie innowacji procesowej poprzez utworzenie laboratorium pomiarowego w firmie TADEX z Częstochowy.


Wartość projektu: 196 032.70 zł                    Wartość dofinansowania: 89 562.00 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby"


TADEX S.C. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat
Inwestycja w obrabiarkę cyfrową CNC krokiem milowym TADEX do rozwoju i ekspansji rynkowej.


Wartość projektu: 339 434.13 zł                    Wartość dofinansowania: 166 934.82 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl


Zapraszamy do kontaktu

Piotr Sikora - Specjalista ds. Handlowych

Piotr Sikora

Specjalista ds. Handlowych

psikora@tadex.com.pl

+48790880255

Marcin Cygan - Specjalista ds. Handlowych

Marcin Cygan

Specjalista ds. Handlowych

mcygan@tadex.com.pl

+48533317887

Katarzyna Kałuża - Specjalista ds. Handlowych

Katarzyna Kałuża

Specjalista ds. Handlowych

kkaluza@tadex.com.pl

+48533317864

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, odpowiemy na Państwa zgłoszenia najszybciej jak to będzie możliwe.

Siedziba firmy:

Tadex s.c. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat

Aleja Pokoju 43A

42-207 Częstochowa

Polska

Dane do faktur:

Tadex s.c. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat

ul. Sokola 14b

42-280 Częstochowa

NIP: 573-284-19-48

REGON: 242913954

Kontakt:

+48 34 369 81 91

+48 34 360 83 51

kontakt@tadex.com.pl

Tadex s.c. - siedziba firmy CNC w nowej lokalizacji
Siedziba firmy Tadex s.c. - obróbka CNC to nasza specjalność. Porozmawiajmy o współpracy.

© Tadex s.c. Robert Piłat, Damian Piłat, Kamil Piłat